IBB-HIB România

Calitatea serviciilor oferite și satisfacerea cerințelor clienților noștri sunt componente obligatorii ce stau la baza funcționării acestui laborator. Pentru a răspunde cerințelor tehnice și sarcinilor ce îi revin, laboratorul dispune de dotări tehnice performante, corespunzătoare standardelor în vigoare pentru toate profilele autorizate, iar personalul său este format din specialiști cu o experiență de peste 20 de ani în activitatea de construcții.

În condițiile actuale, când traficul rutier și construcțiile civile cunosc o dezvoltare impetuoasă, reprezintă o necesitate obiectivă relizarea unui control riguros și continuu a proprietăților materialelor de construcții utilizate, al procesului tehnologic pe toate fazele, începând cu execuția terasamentelor și până la îmbrăcămințile rutiere. ​

IBB-HIB România are din aprilie 2021, un laborator modern și performant de analize și încercări în construcții. Acesta este autorizat de Inspecția de Stat în Construcții și poate executa determinări pentru următoarele profile:

ANCFD

Agregate naturale pentru căi ferate și drumuri​

BBaBp

Beton, beton armat, beton precomprimat​

D

Drumuri

MD

Materiale pentru drumuri

EP

Elemente de pavaj

GTF

Geotehnică și teren de fundare

MBM

Materiale pentru betoane și mortare

Laboratorul validează calitatea lucrărilor executate, încercari directe, măsurători, investigații.

Laboratorul reprezintă un partener important al departamentului calitate și execuție, identificând produsele, materialele și serviciile începând cu aprovizionarea lor prin marcarea sau etichetare lor, punerea în operă și verificarea execuției, astfel încât să se realizeze trasabilitatea, cerință importantă în Sistemul Calității.

• Elaborarea dozajelor mixturilor asfaltice și stabilirea dozajului optim de liant prin încercări preliminare fizico-mecanice și dinamice;​
• Controlul calității materialelor care intră în compoziția mixturii, conform standardelor și normativelor în vigoare;​
• Controlul aplicării corecte a dozajelor elaborate, prin analiza zilnică a compoziției mixturii;​
• Stabilirea compoziției betoanelor de ciment, astfel încât să asigure rezistență și durabilitate, necesare elementelor de construcții;​
• Stabilirea dozajelor optime de liant hidraulic în procedeele de îmbunătățire a pământurilor și agregatelor cu lianți hidraulici, atât prin tehnologia “in situ” cât și în instalația de producere a agregatelor stabilizate.

Echipa noastră este autorizată și instruită continuu pentru a asigura calitatea serviciilor oferite clienților și implementează documentele sistemului calității în întreaga activitate. ​

Caracteristicile de bază ale laboratorului IBB, ce îi permit acestuia să răspundă și celor mai exigente cerințe:​

• Echipamente de laborator destinate încercărilor dinamice pe mixturi asfaltice​;

• Echipamente de laborator pentru determinarea rezistenței betonului la îngheț - dezgheț ce permit studii experimentale privind gelivitatea betonului sub acțiunea factorilor climatici​;

• Echipamente de laborator pentru investigarea suprafețelor de rulare a drumurilor (determinarea uniformității, a rugozității și a deflexiunilor);

• Laboratorul efectuează încercări fizico - mecanice asupra produselor utilizate în construcții și lucrările de drumuri, cum ar fi: beton proaspăt și întărit, mixturi asfaltice, bitum, filler, teren de fundare, agregate, borduri din beton, pavele din beton;

• Pregătirea probelor de laborator pentru proiectarea și testarea amestecurilor bituminoase, se realizează pe o cantitate și calitate superioară, utilizând un mixer automat de laborator, BITUMIX, de capacitate 30 litri, cu malaxare forțată, prevăzut cu termoregulator digital, senzor de temperatură care asigură un control uniform al temperaturii, controler de viteză de amestecare și posibilitatea de înclinare cu ușurință pentru operațiunea de descărcare​;

• Laboratorul acoperă o gamă largă de încercări în domeniul infrastructurii de transport (drumuri, pasaje, poduri, aeroporturi), dar și în domeniul ingineriei civile;

• Determinarea stabilității Marshall – are ca scop principal stabilirea compoziției optime a mixturii asfaltice ce urmează a fi fabricată și de a controla stabilitatea mixturii produse în instalații. Determinarea stabilității se realizează pe Aparatul Marshall, compus din presa de încercare digitală, prevăzută cu traductor pentru determinarea indicelui de curgere;​

• Determinarea conținutului de liant se realizează atât utilizând aparatul Soxhlet, cât și pe un analizor automat, principiul metodei constând în extracția liantului cu ajutorul unui solvent organic;

• Determinarea absorbției de apă se realizează pe aparatura compusă din exicator pentru vid și pompa de vid și reprezintă cantitatea de apă absorbită de o epruvetă scufundată timp de 3 ore în apă, la un vid de 15 – 20 mmHg, apoi menținută timp de 2 h în aceeași apă, la presiune atmosferică.;

• Încercarea la oboseală a îmbrăcăminților bituminoase caracterizează modul de comportare a acestora sub efectul încărcărilor alternative la care sunt supuse prin acțiunea traficului. Determinarea rezistenței la oboseală se efectuează în laborator, prin metoda de întindere indirectă IT-CY, conform SR EN 12697-24, Anexa E. Principiul metodei constă în a supune o probă cilindrică la încărcări verticale repetate pe generatoarea sa. Sub aceste încărcări repetate de 250 kPa, la nivelul probei se vor dezvolta eforturi de întindere perpendiculare pe direcția încărcării care vor conduce la fisurarea probei. Durata de viața la oboseală este definită prin numărul de cicluri de încărcare, la 15ºC, la 250 kPa, aplicate până la fisurarea probei. Criteriul folosit pentru estimarea duratei de viață la oboseală presupune încercarea terminată atunci când valoarea efortului de întindere orizontal calculat în centrul probei este dublu valorii inițiale;

• Modulul de rigiditate reprezintă valoarea absolută a modulului complex, E* și se determină în laborator în conformitate cu standardul SR EN 12697-26, Anexa C, prin încercarea la întindere indirectă pe epruvete cilindrice, metoda IT-CY.​

• Rezistența la deformații permanente prin încercarea la ornieraj se realizează în conformitate cu SR EN 12697-22 și presupune evaluarea adâncimii unui făgaș format în urma trecerilor repetate ale unei roți încărcate, în condiții de temperatură constantă de 60º și a unei încărcări de 720 N. Încercarea pune în evidență influența tipului de liant, a volumului de goluri, a raportului filer/bitum, a curbei granulometrice, etc asupra mărimii făgașului, acesta dând posibilitatea de a studia comparativ diferite tipuri de mixturi asfaltice.​

• Rezistența la deformații permanente – prin încercarea la compresiune ciclică triaxială – fluaj dinamic se realizează în conformitate cu SR EN 12697-25. Încercarea constă în supunerea unei probe de mixtură asfaltică la încercări repetate, respectiv presiuni pulsatorii ciclice axiale suprapusă cu o presiune de fretare laterală. În timpul încercării, modificarea înâlțimii epruvetei este măsurată, iar deformația axială cumulată (deformație permanentă este reprezentată în funcție de numărul de cicluri;

• Adezivitatea bitumului față de agregate prin metoda spectofotomertrică.