Drumurile de calitate contribuie la dezvoltarea economiei, conectează oamenii și comunităție și, nu în ultimul rând, salvează vieți.​

Compania IBB-HIB România este specializată în lucrări complexe de construcții, modernizări de infrastructură și inginerie civilă. Experiența echipei noastre de peste 10 ani pe piața din Germania garantează calitatea şi rapiditatea execuţiei lucrărilor, pe tot procesul de execuție, de la stadiul de proiectare până la recepția finală. Compania IBB-HIB România are o reputație solidă în industria de construcții, la consolidarea căreia contribuie atât utilajele și echipamentele performate, echipa cu o vastă experiență şi pregătire profesională, cât și modelul de business orientat către inovație și către un viitor sustenabil. Această abordare anticipată ne permite să satisfacem, în mod sigur și rentabil, chiar și cele mai exigente cerințe din orice proiect, indiferent de complexitatea acestuia.

Începând cu Septembrie 2017 IBB-HIB România a finalizat și are în desfășurare peste 60 de proiecte de construcție și reabilitare a infrastructurii rutiere, atât ca antreprenor general cât ca subantreprenor. Proiectele finalizate demonstrează calitatea lucrărilor noastre și aduc IBB-HIB România reputația de partener responsabil.

Infrastructura joacă un rol important în fiecare societate și este esențială pentru dezvoltarea economică. IBB-HIB România oferă servicii de construcții și reabilitări pentru toate categoriile de drumuri: autostrăzi, express, naţionale, judeţene, comunale, săteşti și piste aeroportuare:

Decopertare start vegetal, săpături, umpluturi, cilindrări, pregătiri ale platformei prin scarificări și reprofilări, pregătirea patului drumului prin stabilizarea in situ cu lianți hidraulici rutieri;

Straturi de fundație realizate din agregate naturale de balastieră și de carieră, straturi de fundație din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici rutieri;

Îmbrăcăminți asfaltice realizate în unul, două sau trei straturi de mixturi asfaltice, îmbrăcăminți realizate din beton de ciment, acostamente realizate din agregate naturale sau din beton de ciment, reînnoirea îmbrăcăminții rutiere prin execuția de covoare asfaltice;

Șanțuri și rigole de pământ, şanțuri și rigole betonate, rigole de acostament, rigole carosabile, podețe pentru evacuarea apelor colectate de șanțuri, poduri executate cu grinzi din beton precomprimat cu corzi aderente cu fundații realizate pe coloane Benotto, amenajări ale albiilor cu saltele de gabioane sau cu elemente de beton turnate monolit;

Ziduri de sprijin din gabioane, ziduri de sprijin din elemente prefabricate din beton armat, ziduri de sprijin executate monolit din beton de ciment, stabilizarea versanților cu coloane Benotto, stabilizarea versanților cu geocelule;

Construcția de poduri și tuneluri

Lucrări de siguranța circulației - montarea semnalizării rutiere verticale (indicatoare rutiere), execuția marcajelor rutiere longitudinale și transversale, montarea sistemelor de protecție (parapeți metalici);

Lucrări de amenajare trotuare, piste pentru bicicliști și spații pietonale (esplanade) - montare pavaje și borduri;

Amenajări pentru protecția mediului - plantare arbori și arbuști, semănare gazon;

Lucrări de întreținere periodică - reparații asfaltice izolate și reparații pe suprafețe întinse (covoare asfaltice), eliminare burduri, colmatări fisuri și crăpături, tăieri de acostamente, asigurarea esteticii rutiere;

Lucrările de construcție se realizează numai pe bază de proiecte de execuție și caiete de sarcini puse la dispoziție de beneficiari și aprobate de verificatori de proiecte. Toate lucrările s-au obținut legal prin licitații publice sau încredințare directă, iar la sfârșitul execuției, acestea s-au înscris în termenele contractuale stabilite cu beneficiarii, calitatea fiind realizată conform cerințelor exprimate în caietele de sarcini.​