• Adezivitatea bitumurilor rutiere şi a emulsiilor cationice bituminoase faţă de agregatele naturale: metoda spectrofotometrică.

• Bitum şi lianți bituminoși. Determinarea caracteristicilor de tracțiune ale bitumurilor modificate prin metoda forță-ductilitate.

• Bitum şi lianți bituminoşi. Determinarea penetrației cu ac.

• Bitum şi lianți bituminoşi. Determinarea punctului de înmuiere. Metoda cu inel şi bilă.

• Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea revenirii elastice a bitumului modificat.

• Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. – metoda RTFOT.

• Determinarea afinității dintre agregate şi bitum. Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfatice preparate la cald.

• Determinarea densității aparente după sedimentare în benzen sau toluen – Încercări pentru filer de calcar, filer de cretă şi filer de vas stins în pulbere.

• Determinarea ductilităţii – Încercări pentru bitum.

• Determinarea masei volumice reale a filerului. Metoda cu picnometrul.

• Eșantionarea lianților bituminoşi. Bitum şi lianți bituminoşi.

• Evaluarea părților fine. Încercarea cu albastru de metilen.

• Filer de calcar, filer de cretă şi filer de var stins în pulbere. Determinarea continutului de apă în etuva ventilată.

• Granulozitatea. Încercări pentru filer de calcar, de cretă şi filer de var stins în pulbere.

• Prevelare probe. Încercări pe filer calcar, cretă, var stins în pulbere.

• Punctul de rupere Frass – Încercări pentru bitum și lianți bituminoși.