• Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali – Aspectul şi forma granulelor

• Agregate Naturale Grele pentru Betoane şi Mortare cu Lianţi Minerali – Valori Medii b/a si c/a ale Granulelor cu d min > 7,1 mm

• Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali. Determinarea conţinutului de cărbune

• Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianți minerali. Determinarea densității în grămadă în stare afânată şi îndesată

• Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianți minerali. Determinarea părţii levigabile

• Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare. Determinarea conţinutului de impurități

• Determinarea conţinutului de apă prin uscare în etuvă ventilată. Umiditate agregate

• Determinarea conținutului de cloruri solubile în apă prin metoda Mohr

• Determinarea conţinutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii în agregate.

• Determinarea conţinutului de humus

• Determinarea densităţii în grămadă în stare de umiditate naturală – Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali

• Determinarea formei granulelor. Coeficient de aplatizare – Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor

• Determinarea formei particulelor. Coeficient de formă – Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor

• Determinarea granulozității. Analiza granulometrică prin cernere. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor

• Determinarea granulozităţii. Conținut de particule fine. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor 

• Determinarea masei reale şi a coeficientului de absorbţie al apei. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor

• Determinarea masei volumice în vrac şi a porozităţii intergranulare. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor

• Determinarea procentului de suprafețe sparte în agregate 

• Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ. Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale agregatelor

• Determinarea rezistenţei la sfărâmare (metoda Los Angeles). Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor

• Determinarea rezistenţei la uzură (micro Deval). Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor

• Evaluarea părţilor fine. Încercarea cu albastru de metilen

• Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Metode de eșantionare – prelevarea probelor

• Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Evaluarea părţilor fine. Determinarea echivalentului de nisip

• Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale agregatelor. Încercarea cu sulfat de magneziu 

• Încercări pentru determinarea proprietăţilor chimice ale agregatelor. Determinarea prezenţei posibile a humusului 

• Produse chimice lichide de uz industrial. Determinarea densităţii aditivilor la 200 C