• Acțiunea de îngheț – dezgheț la încercări de drumuri. Prevenirea și remedierea degradărilor din îngheț – dezgheț.  Sensibilitatea la îngheț a pământurilor de fundație. Criteriul granulometric.
• Amestecuri de agregate netratate și tratate cu lianți hidraulici. Metode de încercare pentru determinarea în laborator a mesei volumice referință și a conținutului de apă. Compactare Proctor.
• Caracteristici ale suprafețelor drumurilor și pistelor aeroportuale. Măsurarea denivelărilor ale straturilor de uzură ale îmbrăcăminților rutiere: încercarea cu dreptar.
• Caracteristici ale suprafeței drumurilor și pistelor aeroportuare. Determinarea indiciilor de planeitate transversală. 
• Caracteristici ale suprafețelor drumurilor și aeroporturilor. Măsurarea adâncimii macrotexturii  suprafeței îmbrăcămintei, prin tehnica volumetrică a petei (Rugozitate).
• Determinarea rezistenței la tracțiune indirectă a epruvetelor bituminoase. Încercări pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
• Determinarea absorbției de apă a mixturilor asfaltice.
• Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase – încercări pentru mixturi asfaltice.
• Determinarea compoziției granlometrice – Încercări pentru straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianți hidraulici sau puzolanici.
• Determinarea densității aparente a epruvetelor bituminoase. Încercări pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
• Determinarea gradului de compactare ale mixturilor asfaltice.
• Determinarea greutății volumice pe teren, prin metoda determinării volumului cu apă și cu folie de material plastic.
• Determinarea modului de formare (EV) prin încercarea cu placa.
• Determinarea modului dinamic de defelcție cu deflectometru dinamic ușor.
• Determinarea modului static de deformație liniară cu placa statică (Lukas).
• Determinarea prin deflectometrie a capacității portante cu deflectometrul cu pârghie tip Benkelman.

• Încercarea de ornieraj. Încercări pe mixturi asfaltice preparate la cald.
• Încercarea la compresiune ciclică. Metoda B – triaxială. Metode de încercare. Mixturi asfaltice.
• Încercarea Marshall. Determinarea stabilității și fluajului. Încercări pe mixturi asfaltice.
• Lucrări de drumuri. Determinarea densității straturilor rutiere cu dispozitivul cu con și nisip.
•  Lucrări de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici. Determinarea gradului de fărâmițare al pământurilor coezive stabilizate cu ciment sau zgură granulată.
• Lucrări de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici. Pregătirea amestecului și confecționarea epruvetelor.
• Lucrări de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici. Rezistența la compresiune a epruvetelor.
• Lucrări de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici.  Stabilitatea la apă.
• Măsurarea temperaturii – Încercări pentru mixturi asfaltice și îmbracăminți bituminoase executate la cald.
• Metode de Încercare pentru Mixturi Asfaltice Preparate la Cald. Pregătirea Probelor pentru Determinarea Conţinutului de Bitum, a Conţinutului de Apă şi a Compoziţiei Granulometrice.
• Metode de măsurare a aderenței unei suprafețe. Încercarea cu pendul. Caracteristici ale suprafețelor drumurilor şi pistelor aeroportuare.
• Mixturi asfaltice turnate la rece. Determinarea conținutului de bitum rezidual.
• Mixturi asfaltice turnate la rece. Evaluarea vizuală a defectelor.
• Mixturi asfaltice turnate la rece. Prelevarea și eșantionarea în vederea extracției liantului.
• Mixturi asfaltice turnate la rece. Grad de aşternere.
• Mixturi asfaltice. Metode de încercare a mixturilor asfaltice preparate la cald. Încercarea de scurgere a liantului. Metoda paharului de laborator.

• Mixturi asfaltice. Confecţionarea epruvetelor cu compactorul cu placă.
• Mixturi asfaltice. Confecționarea epruvetelor cu presa de compactare giratorie.
• Mixturi asfaltice. Conținut de liant solubil. Compoziția mixturilor asfaltice cu aparat SOXHLET.
• Mixturi asfaltice. Conținut de liant solubil. Compoziția mixturilor asfaltice cu filtru din plasă metalică (Analizor automat).
• Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Prelevarea probelor.
• Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Determinarea densității maxime.
• Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Determinarea dimensiunilor epruvetelor bituminoase.
• Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Determinarea granulozităţii.
• Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Determinarea grosimilor îmbrăcăminții asfaltice – metoda distructivă.
• Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Determinarea sensibilității la apă a epruvetelor bituminoase – METODA A.
• Mixturi asfaltice Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Malaxare în laborator.
• Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice turnate la cald. Confecționarea epruvetelor cu compactorul cu impact.
• Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Modul de rigiditate – anexa C.
• Pierderea de masă prin îngheț – dezgheț. Încercări pentru straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici.
• Rezistența la oboseală Anexa E. Metode de încercare, Mixturi asfaltice. 
• Tratamente bituminoase. Grad de răspândire și uniformitate a răspândiri liantului și agregatelor
• Verificarea compactării terasamentelor. Gradul de compactare