Construcții hidrotehnice sunt acele construcții realizate pentru a reține un volum de apă, pentru dirijarea apei, construcții de regularizare a cursului apei, lucrări de aducțiune.

În categoria construcții hidrotehnice sunt incluse: baraje, alimentări cu apă, îndiguiri cursuri de apă, stații de epurare și tratare a apei industriale și potabile, consolidări maluri apă, deviații, galerii, castele de apă, foraje și injecții etc.​

Construcții hidrotehnice – Regularizări şi consolidări albie râuri, canale betonate, canale pereate, camere de cădere pentru apă, din beton, praguri din anrocamente, baraje.​

Construcții edilitare – Captare apă, reţele de aducţiune apă, reţele de distribuţie a apei, reţele de canalizare menajeră, staţii de pompare, staţii de tratare, staţii de epurare.

Construcții hidrotehnice și edilitare oferă oamenilor siguranța vieții și bunurilor lor, precum și în satisfacerea cerințelor de apă, atât calitative cât și cantitative.