Candidatul Ideal

 • • Studii superioare tehnice;
 • • Curs în domeniul SSM cu durata de minim 80 de ore;
 • • Cadru tehnic PSI Responsabil RSTVI reprezintă un avantaj;
 • • Experiență profesională de minim 1 an in domeniul constructii;
 • • Cunoștințe operare PC – pachetul Office la nivel avansat;
 • • Permis de conducere categoria B;
 • • Abilități de planificare și organizare;
 • • Capacitate de analiză și sinteză;
 • • Limba engleză nivel mediu/ avansat.

 

Responsabilități:

 • • Este responsabil cu verificarea aplicării prevederilor legale și reglementărilor interne în domeniul SSM aplicabile în zona sa de activitate și a Planului propriu de securitate și sănătate în muncă al șantierului;
 • • Propune actualizarea Planului propriu SSM al șantierului și a evaluării riscurilor în funcție de evoluția stadiilor fizice și de riscurile de accidentare identificate;
 • • Dacă este solicitat face parte din echipa de evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională;
 • • Promovează permanent un comportament proactiv și responsabil al tuturor angajaților din șantier în orice aspecte legate de securitatea și sănătatea în muncă;
 • • Promovează identificarea și raportarea incidentelor de securitate și sănătate în muncă și se implică în identificarea cauzelor acestora și în implementarea corecțiilor și a acțiunilor corective;
 • • Informează de îndată ierarhic accidentele de muncă suferite de propria persoană sau de alți angajați;
 • • Dacă este desemnat participă la cercetarea accidentelor de muncă în cadrul comisiilor de cercetare;
 • • Se asigură de respectarea Programului de instruire și testare în zona sa de activitate;
 • • Verifică și ia măsuri de respectare a periodicității examenelor medicale de medicina muncii;
 • • Verifică starea echipamentelor de protecție colectivă și a echipamentelor individuale de protecție utilizate de personalul din șantier și face propuneri de înlocuire, completare sau îmbunătățire a acestora;
 • • Ține evidența echipamentelor de protecție pentru care este necesară o verificare periodică și se asigură că verificările se realizează la termene;
 • • Ține evidența echipamentelor de muncă utilizate în șantier și se asigură că este respectat planul de verificare periodică a acestora;
 • • Verifică organizarea locurilor de muncă din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă și propune măsuri de îmbunătățire;
 • • Asigură informarea personalului cu privire la măsurile de îmbunătățire a securității și sănătății în muncă și cu privire la incidentele și accidentele petrecute în companie;
 • • Cooperează cu lucrătorii cu atribuții specifice în domeniul securității și sănătății în muncă în scopul prevenirii accidentelor și bolilor profesionale;
 • • Monitorizează permanent activitatea din șantier și informează ierarhic în cel mai scurt timp asupra neconformităților constatate propunând măsuri de îmbunătățire.

 

Situațiile de urgență:

 • • Organizează și coordonează activități pentru situații de urgență din șantier;
 • • Planifică, și evaluează necesarul de resurse financiare pentru dotarea șantierului cu materiale și mijloace tehnice de intervenție;
 • • Organizează locurile de fumat în șantier și se asigură că sunt marcate și dotate corespunzător;
 • • Elaborează documentele specifice necesare desfășurării activității de PSI în șantier;
 • • Se asigură permanent ca mijloacele de intervenție din șantier sunt verificate periodic conform reglementărilor legale;
 • • Organizează activitatea de intervenție și testează periodic capacitatea de răspuns organizând exerciții de simulare a situațiilor de urgență conform scenariilor din planul de intervenție;

 

Relația cu clientul:

 • • Participă la întâlnirile de șantier cu tematica SSM;
 • • Asigură legătura permanentă cu reprezentanții din șantier ai clientului pentru rezolvarea oricăror probleme SSM ce ar putea afecta desfășurarea activității.

 

Beneficii:

 • • Pachet salarial atractiv
 • • Contract de munca pe perioadă nedeterminată
 • • Traininguri și cursuri de perfecționare profesională
 • • Asigurare medicală privată
 • • Abonament Bookster

Trimite-ne CV-ul tau

Despre noi

De la înființarea sa în Offenbach am Main în 2012, IBB a fost un partener de încredere în industria construcțiilor de clădiri. Suntem mereu în mișcare și căutăm constant noi oportunități, de dezvoltare profesională în diverse domenii economice. Specialiști calificați și foarte motivați susțin cea mai importantă bază a succesului nostru. Ca o afacere de familie, IBB susține forța de muncă calificată. Dacă împărtășim valori similare, ne-ar plăcea să auzim de la tine și să te avem la bord! Vom crește împreună!