Noul nostru coleg(ă) va introduce, valida şi prelucra date la cântar (va efectua operații de calcul având la bază datele introduse, interoga, sorta, filtra date), va răspunde de conformitatea datelor introduse cu documentele primare, va salva periodic şi în situatii critice datele introduse, va păstra copiile de siguranţă ale datelor salvate.

ACTIVITĂŢI/ATRIBUŢII PRINCIPALE:

 • verifică documentele de însoţire a transportului şi face inspecţia vizuală primară privind conformarea cu documentele însoţitoare;
 • cântăreşte transporturile şi înregistrează cântărirea cu ajutorul programului informatic;
 • îndrumă mijloacele de transport spre descărcare;
 • recântăreşte autospecialele de transport;
 • eliberează tichetul de cântar;
 • tratează neconformităţile generate la indentificara transportului, conform instructajului;
 • întocmeşte rapoarte zilnice şi periodice conform indicaţiilor, privind situaţia cantităţilor depozitate în ziua precedentă (24 de ore);
 • trimite la sediul societăţii situaţia cantităţilor în ziua precedentă (sub forma de fisier Excel) prin intermediul e-mail-ului;
 • stochează zilnic datele obţinute în ziua precedentă privind cantităţile de deşeuri depozitate;
 • asigurarea evidentei dispozitivelor de masurare si monitorizare si a verificarii-etalonarii metrologice;

Este RESPONSABIL de:

 • acurateţea înregistrărilor;
 • înregistrarea sistematică şi cronologică a datelor privind transporturile;
 • calitatea raportărilor şi a informărilor;
 • utilizarea şi păstrarea în bune condiţii a documentelor şi a echipamentelor cu care lucrează;
 • modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor şi altor materiale, a altor mijloace fixe primite în folosinţă.
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său

CERINŢE MINIME:

 • Studii medii (absolvite cu diplomă bacalaureat)
 • Cursuri de pregătire şi/sau perfecţionare de operator PC
 • Cunoştinţe de contabilitate primară
 • Cunoştinţe de operare PC (MS Office)
 • Experienţă pe o funcţie similară minim 3 ani

Trimite-ne CV-ul tau

Despre noi

De la înființarea sa în Offenbach am Main în 2012, IBB a fost un partener de încredere în industria construcțiilor de clădiri. Suntem mereu în mișcare și căutăm constant noi oportunități, de dezvoltare profesională în diverse domenii economice. Specialiști calificați și foarte motivați susțin cea mai importantă bază a succesului nostru. Ca o afacere de familie, IBB susține forța de muncă calificată. Dacă împărtășim valori similare, ne-ar plăcea să auzim de la tine și să te avem la bord! Vom crește împreună!